Vol 17, No 4 (2012)

Table of Contents

Accounting, Auditing, Taxation and Governance

CORPORATE SOCIAL REPORTING DEVELOPMENT IN LITHUANIA PDF
Lina Dagilienė, Šviesa Leitonienė 1233-1239
ASSESSMENT OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IN LITHUANIA PDF
Gintarė Giriūnienė, Lukas Giriūnas 1240-1244
INSTITUTIONAL FACTORS AS CRITERIA FOR BUSINESS ENVIRONMENT IDENTIFICATION PDF
Lina Klovienė 1245-1251
INSIGHTS OF VALUE MEASUREMENT SYSTEM DEVELOPMENT: CONCEPTUAL AND INSTRUMENTAL APPROACH PDF
Loreta Valančienė, Edita Gimžauskienė 1252-1260

Financial Economics

DOCUMENTING THE INTEREST FOR STRATEGIES IN HEDGING CURRENCY RISK: FROM THEORY TO PRACTICE PDF
Carmen Giorgiana Bonaci, Crina Filip, Jiří Strouhal, Alina Matis 1261-1267
THE ROLE OF PERSONAL INCOME TAX IN THE MUNICIPAL BUDGET MEDIUMTERM PLAN DEVELOPMENT PDF
Svetlana Ivanova 1268-1274
FORMATION OF OPTIMAL CAPITAL STRUCTURE IN PRIVATE–PUBLIC PARTNERSHIP PDF
Linas Jasiukevičius, Asta Vasiliauskaitė 1275-1281
PASIENIO REGIONŲ VYSTYMOSI NETOLYGUMAI IR JŲ ĮTAKA ĮMONIŲ RODIKLIAMS PDF
Rasa Norvaišienė, Aušrinė Lakštutienė 1282-1288
METHODS FOR VALUATION OF RESTRUCTURING IMPACT ON FINANCIAL RESULTS OF A COMPANY PDF
Jurgita Stankeviciene 1289-1295
ASSESSMENT AND PROBLEMS OF PROJECTS IMPLEMENTED BY COMPANIES AND CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION FUNDS IN LATVIA PDF
Anta Verdina, Gita Verdina 1296-1299
ANALYSIS OF DIFFERENT TYPE USA MUTUAL FUNDS PERFORMANCE EVALUATION IN THE PERIOD OF 2000–2010 PDF
Lina Žalgirytė, Andrius Guzavičius 1300-1307

Competitiveness of Nations in Global Economy

ANALYSIS OF FACTORS FORMING COMPETITIVE BUSINESS ENVIRONMENT IN CROSS-BORDER REGION PDF
Lilita Ābele, Diāna Līduma, Inese Leitāne, Anita Mežinska 1308-1314
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES: DEVELOPMENT TRENDS AND POSSIBILITIES PDF
Laura Aidukienė, Vilma Kazlauskienė 1315-1320
COMPETITION AS EVOLUTIONARY PROCESS PDF
Arūnas Burinskas, Antanas Rimantas Stanikūnas 1321-1326
TENDENCIES OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT PDF
Daiva Burksaitiene, Dalia Bernatonytė 1327-1332
IMPACT EVALUATION OF EVENTS AS FACTORS OF CITY TOURISM COMPETITIVENESS PDF
Akvile Cibinskiene 1333-1339
SVEIKATOS APSAUGOS SEKTORIAUS PASLAUGŲ IR GYVENIMO KOKYBĖS KITIMAS LIETUVOJE PDF
Jadvyga Čiburienė 1340-1346
STRUKTŪRINĖS PARAMOS ĮTAKA ŠALIES EKONOMINIAM AUGIMUI PDF
Daiva Dumčiuvienė, Tomas Stravinskas 1347-1356
DARBUOTOJŲ VERTINIMO ĮTAKA ORGANIZACIJOS MOKYMUISI LAISVALAIKIO SPORTO KLUBUOSE PDF
Edmundas Jasinskas, Biruta Švagždienė, Rimantas Mikalauskas 1357-1364
BENDROSIOS PASIENIO REGIONO SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS RAIDOS TENDENCIJOS IR VERSLO AUGIMO VEIKSNIAI PDF
Akvilė Kilijonienė, Jurgita Bruneckienė 1365-1371
CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR QUALITY OF LIFE MANAGEMENT: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP PERSPECTIVE PDF
Daiva Koponen 1372-1377
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF SMALL BUSINESSES IN GLOBALIZING WORLD ECONOMY
Yuriy Makogon, Illya Khadzhynov 1378-1382
UKRAINIAN ENTERPRISE ACTIVITY IN CONDITION OF WORLD ECONOMY GLOBALIZATION REINFORCEMENT PDF
Tetyana Orekhova, Viktoriya Koshelenko 1383-1389
UŽSIENIO INVESTICIJŲ SĄSAJŲ SU EKONOMINIAIS LŪKESČIAIS VERTINIMAS LIETUVOJE PDF
Irena Pekarskienė, Daiva Laskienė 1390-1396
MEASURES FACILITATING REDUCTION OF ACADEMIC YOUTH UNEMPLOYMENT AND TRANSFER FROM EDUCATIONAL INSTITUTIONS TO LABOUR MARKET (LITHUANIAN CASE) PDF
Aušra Repečkienė, Nida Kvedaraitė, Renata Žvirelienė, Rasa Glinskienė 1397-1409
VERSLO PLĖTROS PASIENIO REGIONUOSE PATRAUKLUMO VERTINIMAS INFRASTRUKTŪROS ASPEKTU PDF
Asta Sabonienė, Ineta Zykienė 1410-1416
UNEMPLOYMENT REGULATION BY PROMOTING ESTABLISHMENT OF NEW WORKPLACES PDF
Henrika Sakiene 1417-1422
DEVELOPMENT OF CREATIVE ECONOMY IN LITHUANIA PDF
Vytautas Snieska, Akvile Normantiene 1423-1430
GLOBALIZACIJOS RAIŠKA EUROPOS PEREINAMOSIOS EKONOMIKOS ŠALIŲ VERSLO APLINKAI: YPATUMAI IR POVEIKIO VEIKSNIAI PDF
Laimona Šliburytė, Rūta Masteikienė 1430-1442
STATISTICAL EVALUATION OF DIFFERENT KINDS OF OUTSOURCING ACTIVITIES PDF
Ligita Vasiliauskiene, Deimante Venclauskiene 1443-1448
PROBLEMS OF INVESTIGATING THE ECONOMIC INFLUENCE OF OFFSHORE COMPANIES PDF
Algimantas Venckus, Vaidas Gaidelys 1449-1456

Contemporary Marketing

CONSUMER BEHAVIOR IN ONLINE SOCIAL NETWORKS: REVIEW AND FUTURE RESEARCH DIRECTIONS PDF
Rimantas Gatautis, Asta Kazakevičiūtė 1457-1463
SOCIAL VALUES AND CONSUMPTION PATTERNS IN NON-COMMERCIAL ALCOHOL MARKET OF LATVIA PDF
Valters Kaže, Andrejs Strateičuks, Roberts Škapars 1464-1471
EMOTIONAL CONNECTION OF CONSUMER PERSONALITY TRAITS WITH BRAND PERSONALITY TRAITS: THEORETICAL CONSIDERATIONS PDF
Eleonora Seimiene 1472-1478
EVALUATION OF APPROACHES USING THE PRODUCT LIFECYCLE PDF
Lucie Sychrová 1479-1483
PSPC (PERSONAL, SOCIAL, PSYCHOLOGICAL, CULTURAL) FACTORS AND EFFECTS ON TRAVEL CONSUMER BEHAVIOUR PDF
Mihaela Stet, Alexandra Rosu 1491-1496
VIZUALAUS ORGANIZACIJOS ĮVAIZDŽIO POVEIKIS VARTOTOJŲ EMOCIJOMS: VYNINIŲ ATVEJIS PDF
Jurgita Stravinskienė, Edita Toldinaitė 1497-1506
HIGHER EDUCATION MARKETING ABROAD AND IN LATVIA PDF
Kristine Zaksa 1507-1515

Corporate Social Responsibility

AUDITO FUNKCIJAS VYKDANČIŲ INSTITUCIJŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ UGDYMO VERTINIMAS PDF
Vilda Gižienė, Laura Račelienė 1516-1527
ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS MATAVIMO GALIMYBĖS PDF
Žaneta Simanavičienė, Artūras Simanavičius, Ruslan Kovaliov 1528-1534

Management Trends

THE CURRENT STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS AND TECHNIQUES: THE EVIDENCE FROM CZECH REPUBLIC PDF
Anna Afonina, Vladimír Chalupský 1535-1544
CORPORATE IDENTITY WITHIN THE HEALTH CARE INDUSTRY PDF
Anda Batraga, Didzis Rutitis 1545-1551
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS STUDIJŲ PROCESE: PALYGINAMOJI ANALIZĖ PDF
Ramunė Čiarnienė, Milita Vienažindienė, Vilmantė Kumpikaitė 1552-1558
MANAGEMENT BY OBJECTIVES USING COACHING PDF
Rūta Čiutienė, Povilas Petrauskas 1559-1563
BOOSTING INNOVATION THROUGH INTERFIRM-COOPERATION PDF
Kristina Estelyiová, Ondřej Žižlavský 1564-1571
MANIFESTATIONS OF EDUCATIONAL LEADERSHIP IN DIFFERENT INTEREST GROUPS WITHIN LITHUANIAN SCHOOLS PDF
Eglė Katiliūtė, Gediminas Dapkus 1572-1578
OPENNESS AND KNOWLEDGE AS LEADING TENDENCIES IN DEVELOPMENT OF MICRO ENTERPRISES PDF
Ieva Nartisa 1579-1584
CORPORATE GOVERNANCE PERFORMANCE MEASUREMENT – KEY PERFORMANCE INDICATORS PDF
Iveta Simberova, Alena Kocmanova, Petr Nemecek 1585-1593
PROBLEMS OF UNIVERSITY INSTITUTIONAL GOVERNANCE IN CHANGING ENVIRONMENT PDF
Dita Stefenhagena 1594-1599
THE ENABLEMENT OF CUSTOMER’S PARTICIPATION IN THE OPEN INNOVATION PROCESSES: AN ANALYTICAL FRAMEWORK PDF
Aiste Vaisnore, Monika Petraite 1600-1612
INSTITUCINIS IZOMORFIZMAS AR EFEKTYVUMO PAIEŠKA? ISO 9000 SERIJOS STANDARTŲ DIEGIMO MOTYVAI LIETUVOJE PDF
Mantas Vilkas, Sigitas Vaitkevičius 1613-1619
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN A KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION PDF
Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski 1620-1626
THE EFFECT OF TRADE AGREEMENTS: THE CASE OF INTERNATIONAL TRADE OF EUROPE AND TURKEY PDF
Emine Zeytinli 1627-1636


Print ISSN: 1822-6515
Online ISSN: 2029-9338