Vol 17, No 3 (2012)

Table of Contents

Accounting, Auditing, Taxation and Governance

APPROACHES TO IMPROVED INSTITUTIONAL MECHANISMS IN TRAINING LABOUR FORCE TO PROMOTE INNOVATION PDF
Ilze Buligina, Biruta Sloka 816-822
ANALYSIS OF ASSESSMENT METHODS OF TAX BURDEN: THEORETICAL ASPECT PDF
Gintarė Giriūnienė 823-828
LIMITATIONS OF FINANCIAL DISCLOSURE: CASE OF BANK SNORAS BANKRUPTCY PDF
Vilija Jankauskienė, Dalia Kaupelytė, Renata Legenzova 829-835
SOCIALINĖS INFORMACIJOS KAIP LIETUVOS ĮMONIŲ ETIŠKOS ELGSENOS KRITERIJAUS ANALIZĖ PDF
Šviesa Leitonienė, Alfreda Šapkauskienė 836-843
APPLICATION OF INTELLECTUAL CAPITAL FINANCIAL VALUATION METHODS UNDER CONDITIONS OF ECONOMIC RECESSION PDF
Lina Užienė 844-850
INTERFACE BETWEEN CUSTOMER VALUE DRIVERS AND COMPANY’S VALUE PDF
Loreta Valančienė, Sima Jegelevičiūtė 851-862

Financial Economics

FINANCIAL HEALTH OF COMPANIES SUPPORTED BY EUROPEAN FUNDS PDF
Dagmar Čámská, Hana Scholleová 863-868
THE IMPORTANCE OF SYSTEMIC RISK MANAGEMENT IN THE BANKING SECTOR PDF
Vilma Deltuvaitė 869-878
IMPACT OF PUBLIC INFORMATION SIGNALS ON SHARE PRICES: EVIDENCE FROM LITHUANIA PDF
Vilis Eizentas, Rytis Krušinskas, Jurgita Stankevičienė 879-888
INVESTMENT RISK ANALYSIS: THEORETICAL ASPECTS PDF
Agnė Keršytė 889-894
ASSESSMENT OF THE PRACTICAL APPLICATION OF CORPORATE BANKRUPTCY PREDICTION MODELS PDF
Deimena Kiyak, Daiva Labanauskaitė 895-905
ACCOUNTS RECEIVABLE LEVELS AS PART LIQUIDITY MANAGEMENT STRATEGY IN POLISH NONPROFIT ORGANIZATIONS PDF
Grzegorz Michalski 906-913
THE EFFECT OF PUBLIC DEBT AND OTHER DETERMINANTS ON THE ECONOMIC GROWTH OF SELECTED EUROPEAN COUNTRIES PDF
Humberto Nuno Rito Ribeiro, Tadas Vaicekauskas, Aušrinė Lakštutienė 914-921
THE HISTORY OF GOVERNMENT DEBT JUSTIFICATION PDF
Boris Sokolov, Yana Sokolova 922-928

Competitiveness of Nations in Global Economy

THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT INSTRUMENTS OF LATVIA PDF
Lilita Ābele, Māra Zeltiņa, Ligita Šimanskiene, Darius Burgis 929-935
KAUNO REGIONO GYVENTOJŲ TURIZMO PRODUKTŲ PASIRINKIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI PDF
Kristina Barkauskienė, Vytautas Barkauskas 936-943
THEORETICAL MODEL FOR ELECTRICITY MARKET PRICE FORECASTING PDF
Viktorija Bobinaitė, Inga Konstantinavičiūtė, Vidas Lekavičius 944-951
LIETUVOS – LATVIJOS PASIENIO REGIONO EKONOMINĖS – SOCIALINĖS PLĖTROS VERTINIMO SPECIFIKA IR METODOLOGINĖS GAIRĖS PDF
Jurgita Bruneckienė, Oksana Palekienė 952-962
CONSUMER DEMAND: E-COMMERCE OR TRADITIONAL TECHNOLOGIES PDF
Aurelija Burinskiene, Arunas Burinskas 963-970
INSTRUMENTS AND METHODS OF COMPETITIVE INTELLIGENCE PDF
Vaidas Gaidelys, Ieva Meidute 971-977
EKONOMINIŲ VEIKSNIŲ POVEIKIO DARBO RINKOS SEGMENTAMS VERTINIMO MODELIO FORMAVIMAS PDF
Sandra Jakštienė 978-988
EKONOMINIO BEDRADARBIAVIMO TARP KAUNO APSKRITIES IR LATVIJOS ORGANIZACIJŲ VERTINIMAS PDF
Daiva Laskienė, Irena Pekarskienė 989-995
BENDRŲJŲ MAKROEKONOMINIŲ VEIKSNIŲ POVEIKIO ŠALIES MOKESČIŲ KULTŪROS POKYČIAMS VERTINIMAS PDF
Inga Maksvytienė, Mindaugas Dapkus 996-1002
ATVYKSTAMOJO TURIZMO POVEIKIS ŠALIES EKONOMIKAI PDF
Aldona Markauskienė, Vilda Gižienė 1003-1009
THE INFLUENCE OF STAKEHOLDER-COMPANY RELATIONSHIP ON COMPETITIVENESS OF COMPANY PDF
Valentinas Navickas, Rima Kontautiene 1010-1015
REIKŠMINGŲ NEFINANSINIŲ RODIKLIŲ NUSTATYMAS VERTINANT EKSPORTO PREKINIO KREDITO RIZIKĄ PDF
Jūratė Pridotkienė, Rolandas Pridotkas 1016-1020
EUROPEAN UNION EMISSIONS TRADING SYSTEM’S IMPACT ON LATVIA’S COMPETITIVENESS PDF
Ilze Prūse 1021-1026
THE IMPACT OF THE EU CLIMATE POLICY ON THE EU-27 LABOUR MARKETS PDF
Janusz Rosiek 1027-1033
LIETUVOS NEKILNOJAMOJO TURTO RINKA: NEKILNOJAMOJO TURTO IR STATYBOS SĄNAUDŲ KAINŲ ANALIZĖ PDF
Žaneta Simanavičienė, Eglė Keizerienė, Lina Žalgirytė 1034-1041
THE PECULIARITIES OF CONTEMPORARY MANAGEMENT OF FOREIGN DEBT IN A SMALL OPEN ECONOMY PDF
Vytautas Snieska, Aura Draksaite, Donvina Zaburaite 1042-1048

Contemporary Marketing

THE INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS, DETERMINING THE CHOICE OF PRIVATE LABELS: ACADEMIC AND PRACTICAL ASPECTS PDF
Karina Adomavičiūtė, Petras Vytautas Vengrauskas 1049-1059
APLINKOS MARKETINGAS KAIP KONKURENCINIO PRANAŠUMO ĮGIJIMO ŠALTINIS PDF
Jūratė Banytė, Agnė Gadeikienė, Indrė Kasiulienė 1060-1067
MARKETING PARADIGM: TRANSITION FROM MC TO IMC PDF
Ksenija Dmitrijeva, Anda Batraga 1068-1075
TURIZMO VIETOVIŲ PO KRIZINIŲ ĮVYKIŲ PATRAUKLUMO VALDYMAS PDF
Indrė Jucaitytė, Jūratė Maščinskienė 1076-1083
LYGINAMOJI LIETUVOS GIMUSIŲ GLOBALIOMIS ĮMONIŲ IR TRADICINIŲ EKSPORTUOTOJŲ MARKETINGO SPRENDIMŲ ANALIZĖ PDF
Rita Kuvykaitė, Monika Alimienė 1084-1097
PURCHACE BEHAVIOR OF ONLINE PHARMACIES CLIENTS PDF
Hana Lostakova, Marketa Curdova, Viktor Janouch 1098-1107
MARKETING INNOVATIONS IN TOURIST ENTERPRISES – HOW TO MEASURE THEM AND HOW TO EVALUATE THEM? PDF
Elżbieta Szymańska 1108-1114
HUMOR APPEAL IN ADVERTISING: HOW TO USE IT EFFECTIVELY PDF
Laimona Šliburytė, Mindaugas Klimavičius 1115-1123
KONKURAVIMO STRATEGIJŲ POVEIKIS EKSPORTO MARKETINGO STRATEGIJAI IR ĮMONĖS EKSPORTO VEIKLOS REZULTATAMS PDF
Regina Virvilaitė, Beata Šeinauskienė 1124-1135

Corporate Social Responsibility

APPLICATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY STRATEGIES IN LITHUANIA SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES PDF
Rūta Adamonienė, Adelė Astromskienė 1136-1140
INVESTICIJŲ Į AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ IR VALSTYBĖS PAJAMŲ BEI IŠLAIDŲ PRIKLAUSOMYBĖS TYRIMAS PDF
Vilda Gižienė, Aldona Markauskienė 1141-1148
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: MANAGEMENT OF RELIABLE WATER CONSUMPTION PDF
Raimonda Liepiņa, Inga Lapiņa, Jānis Mazais, Jānis Miķelsons 1149-1155
SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT AND THE STUDY OF THE SOCIALLY RESPONSIBLE FUNDS DEVELOPMENT POSSIBILITIES IN LITHUANIA PDF
Aurelija Žėkienė, Juozas Ruževičius 1156-1164

Management Trends

EFEKTYVIOS PROJEKTŲ KOMANDOS UGDYMAS PDF
Diana Bagdonienė, Ausra Simanavičienė 1165-1170
SME MANAGEMENT DECISION-MAKING PROBLEMS IN CHANGING MARKET CONDITIONS, LATVIAN EXPERIENCE PDF
Leonards Budņiks, Konstantins Didenko 1171-1177
CREATIVE INDUSTRIES MAPPING IN KAUNAS COUNTY PDF
Ugne Daubaraite, Grazina Startiene 1178-1184
QUALITY COSTS IDENTIFICATION OF HIGHER EDUCATION TEACHING PROCESS PDF
Asta Daunorienė, Alma Žekevičienė 1185-1192
EVALUATION OF SKILLS DEVELOPMENT METHODS: INTERCULTURAL STUDY OF STUDENTS’ ATTITUDES PDF
Vilmantė Kumpikaitė, Antonio Mihi Ramírez, Humberto Nuno Rito Ribeiro 1193-1199
PURSUING A COST LEADERSHIP STRATEGY AND BUSINESS SUSTAINABILITY OBJECTIVES: WALMART CASE STUDY PDF
Erika Stankevičiūtė, Rokas Grunda, Edverdas Vaclovas Bartkus 1200-1206
CORPORATE GOVERNANCE DISCLOSURE – AN INTERNATIONAL OVERVIEW OF RESEARCH TRENDS PDF
Cristina Alexandrina Ştefănescu 1207-1213
HRM CHALLENGES IN TRANSITION TO PROJECT MANAGEMENT (PROJECT-BASED ORGANIZATION) PDF
Asta Stulgienė, Rūta Čiutienė 1214-1218
BATTLE OF VALUES: A GAP BETWEEN ORGANIZATIONAL AND IDEAL TQM CULTURE IN LITHUANIA AND TURKEY PDF
Mantas Vilkas, Orhan Çınar, Çetin Bektaş, Eglė Katiliūtė 1219-1225


Print ISSN: 1822-6515
Online ISSN: 2029-9338