Vol 17, No 2 (2012)

Table of Contents

Accounting, Auditing, Taxation and Governance

PUBLIC SECTOR ENVIRONMENTAL ACCOUNTING: THE EXAMPLE OF LITHUANIAN MINERAL RESOURCES PDF
Lina Dagilienė, Violeta Mykolaitienė 425-432
PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM COMPATIBILITY WITH BUSINESS ENVIRONMENT PDF
Lina Klovienė 433-440
CHANGES IN THE SCOPE OF MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEMS IN THE DYNAMIC ECONOMIC CONTEXT PDF
Kertu Lääts, Toomas Haldma 441-447
LIABILITY OF EXTERNAL AUDITORS: A SYSTEMATIC APPROACH PDF
Borisas Seminogovas 448-451
APPLICABILITY OF IFRS FOR SMES IN THE CZECH REPUBLIC PDF
Jiří Strouhal 452-458

Financial Economics

VALUE MAXIMIZING DECISION BY THE USE OF A REAL OPTION ANALYSIS IN CURRENT ECONOMIC CLIMATE PDF
Edmunds Badūns, Andrejs Čirjevskis 459-465
POLISH STOCK MARKET DEVELOPMENT DURING THE DESTABILIZATION OF FINANCIAL MARKETS STARTED IN 2007 PDF
Marcin Kalinowski 466-473
RESEARCH ON HOUSING BUBBLES IN THE CAPITALS OF THE BALTIC AND CENTRAL EUROPE PDF
Rytis Krušinskas 474-479
THE RELATIONSHIP OF CORPORATE GOVERNANCE DECISION ON CAPITAL STRUCTURE AND COMPANY’S PERFORMANCE: EVIDENCE FROM LITHUANIAN FOOD AND BEVERAGES INDUSTRY COMPANIES PDF
Rasa Norvaišienė, Jurgita Stankevičienė 480-486
FINANCING OF CZECH CULTURE CONTRIBUTORY ORGANIZATIONS PDF
Hana Scholleová 487-492
FISCAL POLICY PERFORMANCE ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF NATIONAL COMPETITIVENESS, CASES OF EU COUNTRIES PDF
Asta Vasiliauskaite, Evaldas Stankevicius 493-501

Competitiveness of Nations in Global Economy

PRICE-SETTING SPECIFICTS IN LATVIAN ENTERPRISES PDF
Ieva Bruksle, Natalija Gode 502-508
COMPETITIVENESS OF LATVIAN FIRMS IN CHINA PDF
Aldis Bulis, Roberts Skapars 509-515
VERSLO PLĖTROS SKATINIMO KAUNO APSKRITYJE VERTINIMAS PDF
Renata Činčikaitė, Daiva Laskienė 516-522
A FEW ASPECTS OF GLOBALIZATION IMPACT ON RUSSIAN ECONOMY AND LAW PDF
Maria Drozdova 523-527
INTEGRATED CUSTOMS CONTROL MANAGEMENT IN LATVIA: LESSONS LEARNED PDF
Karina Elmane-Helmane, Kārlis Ketners 528-533
LATECOMER COUNTRIES’ INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES: THE CASE OF LITHUANIA PDF
Neringa Langviniene, Jurgita Sekliuckiene 534-540
THE APPLICATION OF DECISION-MAKING THEORY TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF PORT LOGISTICS SYSTEMS PDF
Valentinas Navickas, Leila Sujeta 541-546
BALTIJOS ŠALIŲ ATSKIRŲ ŪKIO ŠAKŲ GLOBALIZACIJOS LYGIO VERTINIMAS PDF
Irena Pekarskienė, Rozita Susnienė 547-553
PREKINIO KREDITAVIMO POKYČIAI ES ŠALIŲ TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE PDF
Jūratė Pridotkienė 554-559
PRODUCTIVITY DYNAMICS IN LITHUANIAN MANUFACTURING INDUSTRY PDF
Asta Sabonienė, Žaneta Karazijienė 560-566
NATIONAL COMPETITIVENESS AND QUALITY OF LIFE PDF
Victor Semenov 567-571
TURIZMO RIZIKOS SPECIFINIAI BRUOŽAI PDF
Artūras Simanavičius, Žaneta Simanavičienė 572-578
VEIKSNIAI DARANTYS POVEIKĮ EKSPORTO KAINODAROS SPRENDIMAMS PDF
Gabrielė Snieškienė 579-585
SKIRTINGO TECHNOLOGINIO LYGIO PRAMONĖS ŠAKŲ ĮTAKA ŠALIES EKONOMIKOS AUGIMUI PDF
Gražina Startienė, Rolandas Pridotkas 586-593
GLOBALIZATION IN WESTERN EUROPE AND THE BALTIC STATES: A HISTORICAL PERSPECTIVE PDF
Laimona Šliburytė, Rūta Masteikienė 594-601
TARPTAUTINIS KONKURENCINGUMAS IR JĮ LEMIANTYS VEIKSNIAI EKONOMIKOS NUOSMUKIO LAIKOTARPIU PDF
Gitana Valodkienė, Vytautas Snieška 602-608
EVALUATION OF REASONS FOR DECISION TO IMPLEMENT NEW TECHNOLOGIES IN LITHUANIAN MANUFACTURING ENTERPRISES PDF
Jovita Vasauskaitė, Antonio Mihi Ramírez, Deimantė Venclauskienė 609-617

Contemporary Marketing

BOOK READING AND SOCIAL STATUS IN TURKEY PDF
Kemal Aydin, Tuncay Guloglu 618-623
PREKĖS ŽENKLO POVEIKIS VAIKO VARTOTOJO ELGSENAI PDF
Povilas Butkus, Jurgita Stravinskiene, Tomas Stravinskas 624-635
PREKĖS ŽENKLŲ VALDYMAS VIRTUALIOJE ERDVĖJE LIETUVOJE PDF
Miglė Černikovaitė, Indrė Jucaitytė 636-642
ASORTIMENTO FORMAVIMO PRINCIPAI MAŽMENINĖJE PREKYBOJE PDF
Rasa Gudonavičienė 643-651
THE RELATIONSHIP BETWEEN RETAIL CROWDING AND CONSUMERS’ SATISFACTION PDF
Asta Kazakevičiūtė, Jūratė Banytė 652-658
GENERIC STAKEHOLDER STRATEGY PDF
Petra Šmakalova 659-663
MODELS INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING CONSUMER IMPULSIVE PURCHASE BEHAVIOUR IN RETAIL ENVIRONMENT PDF
Regina Virvilaitė, Violeta Saladienė 664-670
LOCALISING SOCIAL NETWORKING SITES: SOME MARKETING IMPLICATIONS PDF
Elena Vitkauskaite 671-677
KOMUNIKACIJOS SOCIALINĖJE ŽINIASKLAIDOJE POVEIKIO PREKĖS ŽENKLO VERTEI MATAVIMAS PDF
Ligita Zailskaitė-Jakštė, Rita Kuvykaitė 678-686

Corporate Social Responsibility

INTELEKTINIO KAPITALO KOMPONENTŲ PANAUDOJIMO KRYPČIŲ PRITAIKYMAS ĮMONĖS POŽIŪRIU PDF
Vytautas Barkauskas 687-692
VALUE CREATION THROUGH CSR AT STAKEHOLDERS LEVEL PDF
Donatas Jonikas 693-698
CHRISTIAN SOCIAL ETHICS IN THE BUSINESS ENVIRONMENT PDF
Jekaterina Kuzmina 699-705
FACTORS INFLUENCING THE USE OF GREEN LOGISTICS: THEORETICAL IMPLICATIONS PDF
Vidas Tamulis, Andrius Guzavičius, Lina Žalgirytė 706-711

Management Trends

THE LEVEL OF JOB SATISFACTION IN PUBLIC SECTOR: A SURVEY STUDY IN THE PROVINCE OF AĞRI, EASTERN ANATOLIA, TURKEY PDF
Orhan Çınar, Fatih Karcıoğlu 712-718
ORGANIZATIONAL INFLUENCE ON EFFECTIVITY OF KNOWLEDGE APPLICATION BY KNOWLEDGE WORKERS: AN ATTENTION-BASED APPROACH PDF
Michal Červenka 719-725
LEAN MANUFACTURING: THEORY AND PRACTICE PDF
Ramunė Čiarnienė, Milita Vienažindienė 726-732
ENVIRONMENTAL QUESTION IMPACT FOR LENDERS AND THE RISK MANAGEMENT PROCESS PDF
Jana Erina, Natalja Lace 733-739
EMIGRACIJAI ĮTAKĄ DARANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ PDF
Vilmantė Kumpikaitė, Ineta Žičkutė 740-746
METHODOLOGY PRINCIPLES OF HUMAN CAPITAL EVALUATION IN MACRO-LEVEL PDF
Žiedūna Liepė 747-753
FASTER AND BETTER DECISIONS IN CHANGING ENVIRONMENTS USING A HYBRID APPROACH OF DATA WAREHOUSE INTEGRATION PDF
Marcus Preis, Juergen Seitz 754-760
PRODUCTS QUALITY RELIGIOUS-ETHNICAL REQUIREMENTS AND CERTIFICATION PDF
Juozas Ruževičius 761-767
DO BOARD COMMITTEES’ FEATURES AFFECT CORPORATE GOVERNANCE DISCLOSURE? – THE CASE OF FINANCIAL INSTITUTIONS PDF
Cristina Alexandrina Ştefănescu 768-774
BUILDING ON INDIVIDUAL TACIT KNOWLEDGE THROUGH TACIT MANAGEMENT OF INFORMAL CONVERSATIONS IN A REGIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN LATVIA PDF
Ieva Vizule, Juris Roberts Kalniņš 775-781
SELECTION APPROPRIATE PROJECT MANAGEMENT TOOL FOR ADVANCED ORGANIZATION PDF
Kristina Zdanytė, Bronius Neverauskas 782-787

Modelling and Simulation of Business Systems

MAKROEKONOMINIO MELO IDENTIFIKAVIMAS PDF
Mindaugas Dapkus, Inga Maksvytienė 788-795
MODELING HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS EFFECTIVENESS IN LATVIA PDF
Marta Meženiece 796-802


Print ISSN: 1822-6515
Online ISSN: 2029-9338