Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 17, No 4 (2012) HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN A KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION Abstract   PDF
Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski
 
Vol 17, No 3 (2012) HUMOR APPEAL IN ADVERTISING: HOW TO USE IT EFFECTIVELY Abstract   PDF
Laimona Šliburytė, Mindaugas Klimavičius
 
No 14 (2009) IFRS AND US GAAP CONVERGENCE IN AREA OF MERGES AND ACQUISITIONS Abstract   PDF
Hana Bohusova, Patrik Svoboda
 
Vol 17, No 4 (2012) ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS MATAVIMO GALIMYBĖS Abstract   PDF
Žaneta Simanavičienė, Artūras Simanavičius, Ruslan Kovaliov
 
Vol 17, No 4 (2012) IMPACT EVALUATION OF EVENTS AS FACTORS OF CITY TOURISM COMPETITIVENESS Abstract   PDF
Akvile Cibinskiene
 
Vol 17, No 1 (2012) IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR FUNCTIONALITY OF PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM Abstract   PDF
Edita Gimžauskienė, Viktorija Varaniūtė
 
No 14 (2009) IMPACT OF PACKAGE ELEMENTS ON CONSUMER’S PURCHASE DECISION Abstract   PDF
Rita Kuvykaite, Aiste Dovaliene, Laura Navickiene
 
Vol 17, No 3 (2012) IMPACT OF PUBLIC INFORMATION SIGNALS ON SHARE PRICES: EVIDENCE FROM LITHUANIA Abstract   PDF
Vilis Eizentas, Rytis Krušinskas, Jurgita Stankevičienė
 
No 14 (2009) IMPACT OF TECHNOLOGY ADOPTION ON CONSUMER BEHAVIOUR Abstract   PDF
Elina Gaile-Sarkane
 
Vol 18, No 2 (2013) IMPORTANCE OF ROAD INFRASTRUCTURE IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS Abstract   PDF
Eva Ivanova, Jana Masarova
 
Vol 18, No 1 (2013) IMPROVEMENT OF PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM ACCORDING TO BUSINESS ENVIRONMENT Abstract   PDF
Lina Kloviene
 
No 14 (2009) INFLUATION OF MIGRATION ON EQUILIBRIUM OF LABOUR FORCE MARKET Abstract   PDF
Asta Stulgienė, Asta Daunorienė
 
No 14 (2009) INFLUENCE OF MACROECONOMICAL INDICATORS ON MIGRATION PROCESS: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS Abstract   PDF
Ramunė Čiarnienė, Vilmantė Kumpikaitė, Audrius Taraškevičius
 
No 14 (2009) INFLUENCE OF MODERN SYSTEMS IN ASSESSMENT OF ACTIVITIES ON ENTERPRISE ADMINISTRATION IN A PERIOD OF GLOBALIZATION Abstract   PDF
Česlovas Christauskas, Vilma Kazlauskienė
 
Vol 18, No 3 (2013) INFLUENCE OF SHOPPING CENTRE IMAGE ATTRIBUTES ON CUSTOMER CHOICES Abstract   PDF
Rasa Gudonaviciene, Sonata Alijosiene
 
Vol 17, No 4 (2012) INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS STUDIJŲ PROCESE: PALYGINAMOJI ANALIZĖ Abstract   PDF
Ramunė Čiarnienė, Milita Vienažindienė, Vilmantė Kumpikaitė
 
Vol 17, No 1 (2012) INNOVATIVE MANAGERIAL PRINCIPLES FOR CURRENT KNOWLEDGE ECONOMY Abstract   PDF
Jaroslava Kubátová
 
Vol 17, No 4 (2012) INSIGHTS OF VALUE MEASUREMENT SYSTEM DEVELOPMENT: CONCEPTUAL AND INSTRUMENTAL APPROACH Abstract   PDF
Loreta Valančienė, Edita Gimžauskienė
 
Vol 17, No 4 (2012) INSTITUCINIS IZOMORFIZMAS AR EFEKTYVUMO PAIEŠKA? ISO 9000 SERIJOS STANDARTŲ DIEGIMO MOTYVAI LIETUVOJE Abstract   PDF
Mantas Vilkas, Sigitas Vaitkevičius
 
Vol 17, No 4 (2012) INSTITUTIONAL FACTORS AS CRITERIA FOR BUSINESS ENVIRONMENT IDENTIFICATION Abstract   PDF
Lina Klovienė
 
Vol 17, No 3 (2012) INSTRUMENTS AND METHODS OF COMPETITIVE INTELLIGENCE Abstract   PDF
Vaidas Gaidelys, Ieva Meidute
 
Vol 17, No 2 (2012) INTEGRATED CUSTOMS CONTROL MANAGEMENT IN LATVIA: LESSONS LEARNED Abstract   PDF
Karina Elmane-Helmane, Kārlis Ketners
 
Vol 18, No 3 (2013) INTEGRATION OF BRAND VULNERABILITY SCENARIOS PLANNING INTO BRAND MANAGEMENT PROCESS Abstract   PDF
Vestina Vainauskiene, Rimgaile Vaitkiene
 
Vol 17, No 2 (2012) INTELEKTINIO KAPITALO KOMPONENTŲ PANAUDOJIMO KRYPČIŲ PRITAIKYMAS ĮMONĖS POŽIŪRIU Abstract   PDF
Vytautas Barkauskas
 
No 14 (2009) INTELLECTUAL CAPITAL AUDIT: CONCEPTION, GOALS AND REAL POSSIBILITIES Abstract   PDF
Lina Uziene, Jolanta Dalia Staliuniene
 
No 14 (2009) INTELLIGENT ORGANIZATION COMPETENCIES: MANAGEMENT MODELS PERSPECTIVE Abstract   PDF
Robertas Jucevičius, Julija Ilonienė
 
Vol 17, No 1 (2012) INTERACTION BETWEEN R&D AND ECONOMIC INDICATORS IN LITHUANIA Abstract   PDF
Rasa Laliene, Algimantas Sakalas
 
Vol 19, No 2 (2014) INTERDEPENDENCE BETWEEN WOMEN’S EMPLOYMENT AND THEIR REPRODUCTIVE BEHAVIOR IN POST-SOVIET AREA Abstract   PDF
Tamari Beridze, Natalia Cthanturia, Shorena Metreveli
 
Vol 18, No 3 (2013) INTERDEPENDENCE OF HDI AND BUDGET REDISTRIBUTION WITHIN THE SCANDINAVIAN AND EUROPEAN SOCIAL MODELS Abstract   PDF
Yelena Popova, Marina Kozhevnikova
 
No 14 (2009) INTEREST GROUPS AND SOCIAL ECONOMY Abstract   PDF
Andrius Guzavicius
 
Vol 17, No 3 (2012) INTERFACE BETWEEN CUSTOMER VALUE DRIVERS AND COMPANY’S VALUE Abstract   PDF
Loreta Valančienė, Sima Jegelevičiūtė
 
No 14 (2009) INTERNAL BARRIERS OF MARKET ORIENTATION APPLICATION Abstract   PDF
Eva Tomaskova
 
Vol 17, No 1 (2012) INTERNATIONAL PRODUCTION IN RUSSIAN RETAILING Abstract   PDF
Natalia Volgina
 
Vol 17, No 4 (2012) INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES: DEVELOPMENT TRENDS AND POSSIBILITIES Abstract   PDF
Laura Aidukienė, Vilma Kazlauskienė
 
No 14 (2009) INTRA-INDUSTRY TRADE AND EXPORT SPECIALIZATION: LITHUANIAN CASE Abstract   PDF
Dalia Bernatonyte
 
Vol 17, No 3 (2012) INVESTICIJŲ Į AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ IR VALSTYBĖS PAJAMŲ BEI IŠLAIDŲ PRIKLAUSOMYBĖS TYRIMAS Abstract   PDF
Vilda Gižienė, Aldona Markauskienė
 
No 14 (2009) INVESTIGATING THE IMPORTANCE OF MATCHING EXPECTATIONS OF CONTRIBUTIONS TO SMES’ INTERNATIONAL STRATEGIC ALLIANCE FORMATION Abstract   PDF
Claudio De Mattos, Laura Salciuviene, Vilte Auruskeviciene, Susana Thomas
 
Vol 17, No 3 (2012) INVESTMENT RISK ANALYSIS: THEORETICAL ASPECTS Abstract   PDF
Agnė Keršytė
 
Vol 18, No 2 (2013) INVOLVING CONSUMERS IN THE VALUE CREATON IN THE CONTEXT OF ICT DEVELOPMENT Abstract   PDF
Regina Virvilaite, Aiste Ragauskaite
 
Vol 19, No 1 (2014) ISSUES AND CHALLENGES OF THE US-EU ECONOMIC RELATIONS Abstract   PDF
Marcel Kordos
 
Vol 17, No 3 (2012) KAUNO REGIONO GYVENTOJŲ TURIZMO PRODUKTŲ PASIRINKIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI Abstract   PDF
Kristina Barkauskienė, Vytautas Barkauskas
 
Vol 17, No 2 (2012) KOMUNIKACIJOS SOCIALINĖJE ŽINIASKLAIDOJE POVEIKIO PREKĖS ŽENKLO VERTEI MATAVIMAS Abstract   PDF
Ligita Zailskaitė-Jakštė, Rita Kuvykaitė
 
Vol 17, No 3 (2012) KONKURAVIMO STRATEGIJŲ POVEIKIS EKSPORTO MARKETINGO STRATEGIJAI IR ĮMONĖS EKSPORTO VEIKLOS REZULTATAMS Abstract   PDF
Regina Virvilaitė, Beata Šeinauskienė
 
Vol 19, No 3 (2014) LABOUR PRODUCTIVITY AND ECONOMIC GROWTH IN THE EU IN POST-CRISIS PERIOD Abstract   PDF
Astra Auzina-Emsina
 
Vol 17, No 2 (2012) LATECOMER COUNTRIES’ INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES: THE CASE OF LITHUANIA Abstract   PDF
Neringa Langviniene, Jurgita Sekliuckiene
 
Vol 18, No 2 (2013) LEAN MANUFACTURING IMPLEMENTATION AND PROGRESS MEASUREMENT Abstract   PDF
Milita Vienazindiene, Ramune Ciarniene
 
Vol 17, No 2 (2012) LEAN MANUFACTURING: THEORY AND PRACTICE Abstract   PDF
Ramunė Čiarnienė, Milita Vienažindienė
 
No 14 (2009) LEGAL SOLUTIONS AND ECOLOGICAL INNOVATIONS IN ORGANIZATIONS Abstract   PDF
Agnieszka Leszczynska
 
Vol 18, No 1 (2013) LEISURE SERVICES CUSTOMERS’ BEHAVIOR – WHAT FACTORS ARE CRUCIAL? Abstract   PDF
Neringa Langviniene
 
Vol 17, No 2 (2012) LIABILITY OF EXTERNAL AUDITORS: A SYSTEMATIC APPROACH Abstract   PDF
Borisas Seminogovas
 
Vol 17, No 3 (2012) LIETUVOS NEKILNOJAMOJO TURTO RINKA: NEKILNOJAMOJO TURTO IR STATYBOS SĄNAUDŲ KAINŲ ANALIZĖ Abstract   PDF
Žaneta Simanavičienė, Eglė Keizerienė, Lina Žalgirytė
 
Vol 17, No 3 (2012) LIETUVOS – LATVIJOS PASIENIO REGIONO EKONOMINĖS – SOCIALINĖS PLĖTROS VERTINIMO SPECIFIKA IR METODOLOGINĖS GAIRĖS Abstract   PDF
Jurgita Bruneckienė, Oksana Palekienė
 
Vol 17, No 3 (2012) LIMITATIONS OF FINANCIAL DISCLOSURE: CASE OF BANK SNORAS BANKRUPTCY Abstract   PDF
Vilija Jankauskienė, Dalia Kaupelytė, Renata Legenzova
 
No 14 (2009) LITHUANIA AUTOBUSINESS ATTITUDES TOWARDS CSR AASSESSMENT Abstract   PDF
Ruslan Kovaliov, Vytautas Snieska, Arturas Simanavicius
 
Vol 18, No 1 (2013) LITHUANIAN COMPANIES IN EMERGING MARKETS: INTERNATIONALIZATION MOTIVES AND BARRIERS Abstract   PDF
Jurgita Sekliuckiene
 
Vol 19, No 3 (2014) LITHUANIAN MARITIME SECTOR’S ECONOMIC IMPACT EVALUATION: METHODS AND COMPARATIVE ANALYSIS Abstract   PDF
Rasa Viederyte, Milda Skeivyte
 
Vol 17, No 2 (2012) LOCALISING SOCIAL NETWORKING SITES: SOME MARKETING IMPLICATIONS Abstract   PDF
Elena Vitkauskaite
 
No 14 (2009) LONG-TERM MEMORY EFFECT IN STOCK PRICES ANALYSIS Abstract   PDF
Svetlana Danilenko
 
No 14 (2009) LOYALTY PROGRAMS CHALLENGES IN RETAIL BANKING INDUSTRY Abstract   PDF
Neringa Ivanauskiene, Vilte Auruskeviciene
 
Vol 17, No 3 (2012) LYGINAMOJI LIETUVOS GIMUSIŲ GLOBALIOMIS ĮMONIŲ IR TRADICINIŲ EKSPORTUOTOJŲ MARKETINGO SPRENDIMŲ ANALIZĖ Abstract   PDF
Rita Kuvykaitė, Monika Alimienė
 
Vol 17, No 2 (2012) MAKROEKONOMINIO MELO IDENTIFIKAVIMAS Abstract   PDF
Mindaugas Dapkus, Inga Maksvytienė
 
No 14 (2009) MANAGEMENT ACCOUNTING ELEMENTS IN SMALL AND MEDIUM - SIZED ENTERPRISES Abstract   PDF
Ruta Kalcinskaite
 
Vol 17, No 4 (2012) MANAGEMENT BY OBJECTIVES USING COACHING Abstract   PDF
Rūta Čiutienė, Povilas Petrauskas
 
Vol 17, No 1 (2012) MANAGEMENT OF SALES DRIVING COST BY MINIMISING UNPRODUCTIVE COMPONENT OF THE COST Abstract   PDF
Gediminas Jagelavičius
 
Vol 19, No 3 (2014) MANAGEMENT OF THE PROCESS OF SOCIAL ADAPTATION OF SERVICEMEN RELEASED FROM MILITARY SERVICE Abstract   PDF
Venelin Krastev Terziev, Sevdalina Ilieva Dimitrova
 
Vol 17, No 4 (2012) MANIFESTATIONS OF EDUCATIONAL LEADERSHIP IN DIFFERENT INTEREST GROUPS WITHIN LITHUANIAN SCHOOLS Abstract   PDF
Eglė Katiliūtė, Gediminas Dapkus
 
Vol 17, No 1 (2012) MARITIME SECTOR IMPACT ON THE ECONOMY OF LITHUANIA Abstract   PDF
Rasa Viederytė
 
Vol 17, No 1 (2012) MARKETING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ALCOHOL INDUSTRY Abstract   PDF
Vytautas Juščius, Nadiya Kondratyuk
 
Vol 17, No 3 (2012) MARKETING INNOVATIONS IN TOURIST ENTERPRISES – HOW TO MEASURE THEM AND HOW TO EVALUATE THEM? Abstract   PDF
Elżbieta Szymańska
 
Vol 17, No 3 (2012) MARKETING PARADIGM: TRANSITION FROM MC TO IMC Abstract   PDF
Ksenija Dmitrijeva, Anda Batraga
 
Vol 17, No 1 (2012) MEASUREMENT ISSUES IN HEALTH CARE SERVICE QUALITY Abstract   PDF
Zaneta Piligrimienė
 
No 14 (2009) MEASUREMENT OF LITHUANIAN REGIONS BY REGIONAL COMPETITIVENESS INDEX: ASPECT OF ACCURACY INCREASEMENT Abstract   PDF
Jurgita Bruneckienė, Renata Činčikaitė
 
No 14 (2009) MEASUREMENT OF VALUE CREATION: ECONOMIC VALUE ADDED AND NET PRESENT VALUE Abstract   PDF
Daiva Burksaitiene
 
Vol 17, No 4 (2012) MEASURES FACILITATING REDUCTION OF ACADEMIC YOUTH UNEMPLOYMENT AND TRANSFER FROM EDUCATIONAL INSTITUTIONS TO LABOUR MARKET (LITHUANIAN CASE) Abstract   PDF
Aušra Repečkienė, Nida Kvedaraitė, Renata Žvirelienė, Rasa Glinskienė
 
No 14 (2009) MEASURING THE EFFECTIVENESS PUBLIC RELATIONS PROGRAMS Abstract   PDF
Lina Kazokiene, Jurgita Stravinskiene
 
Vol 19, No 3 (2014) MEASURING VALUE CREATED THROUGH CSR IN REAL ESTATE VALUE CREATION CHAIN Abstract   PDF
Donatas Jonikas
 
Vol 17, No 2 (2012) METHODOLOGY PRINCIPLES OF HUMAN CAPITAL EVALUATION IN MACRO-LEVEL Abstract   PDF
Žiedūna Liepė
 
Vol 17, No 4 (2012) METHODS FOR VALUATION OF RESTRUCTURING IMPACT ON FINANCIAL RESULTS OF A COMPANY Abstract   PDF
Jurgita Stankeviciene
 
Vol 18, No 4 (2013) METHODS OF COMPLEX EVALUATION OF THE LEVEL OF COMPETITIVENESS Abstract   PDF
Viktor Semenov
 
Vol 17, No 1 (2012) MODEL OF FINANCIAL RISK CONTAGION IN THE GLOBAL FINANCIAL MARKETS Abstract   PDF
Evaldas Račickas, Asta Vasiliauskaitė
 
Vol 17, No 1 (2012) MODEL OF FREE MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES IN THE EU Abstract   PDF
Olga Bogdanova
 
No 14 (2009) MODEL OF PERSONNEL MOTIVATION OF VIRTUAL ORGANIZATION Abstract   PDF
Juozas Merkevicius, Laura Uturyte-Vrubliauskiene
 
Vol 17, No 2 (2012) MODELING HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS EFFECTIVENESS IN LATVIA Abstract   PDF
Marta Meženiece
 
No 14 (2009) MODELLING THE PRICE OF AUDIT BY REGRESSION MODELLS WITH BINARY VARIABLES Abstract   PDF
Jolanta Dalia Staliuniene, Stanislava Stunguriene
 
Vol 17, No 2 (2012) MODELS INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING CONSUMER IMPULSIVE PURCHASE BEHAVIOUR IN RETAIL ENVIRONMENT Abstract   PDF
Regina Virvilaitė, Violeta Saladienė
 
No 14 (2009) MULTICRITERIA DECISION ANALYSIS FOR SOCIAL ORIENTED DECISION MAKING. THE COMPROMISE FOR TEACHER’S SALARIES Abstract   PDF
Birute Mikulskiene, Akvile Kriksciunaite
 
Vol 17, No 1 (2012) MUNICIPAL FINANCE EQUALIZATION PROCESS IN LATVIA Abstract   PDF
Eduards Gross, Silvija Bruna
 
No 14 (2009) N HOSPITAL ORGANIZATION CULTURE EVALUATION: NURSES’ VIEWPOINT Abstract   PDF
Eglė Katiliūtė, Brigita Stanikūnienė
 
Vol 17, No 2 (2012) NATIONAL COMPETITIVENESS AND QUALITY OF LIFE Abstract   PDF
Victor Semenov
 
Vol 17, No 1 (2012) NORTHERN DIMENSION OF RAIL BALTICA Abstract   PDF
Ville Henttu, Milla Laisi, Olli-Pekka Hilmola, Teemu Terävä
 
No 14 (2009) NOVEL TRENDS IN GOVERNMENT DEBT RISK MANAGEMENT Abstract   PDF
Vytautas Snieska, Aura Draksaite
 
No 14 (2009) ONLINE SHOPPING MOTIVATION FACTORS AND THEIR EFFECT ON LITHUANIAN CONSUMERS Abstract   PDF
Liudmila Bagdoniene, Jurgita Zemblyte
 
Vol 17, No 4 (2012) OPENNESS AND KNOWLEDGE AS LEADING TENDENCIES IN DEVELOPMENT OF MICRO ENTERPRISES Abstract   PDF
Ieva Nartisa
 
No 14 (2009) OPTIMAZING CONTROLLING FUNCTIONS OF THE COMPANY ACCOUNTS Abstract   PDF
Lukas Giriunas
 
No 14 (2009) OPTIMISATION OF MEASURES FOR ACCOUNTING INFORMATION RELIABILITY ASSURANCE Abstract   PDF
Linas Stabingis, Jolanta Dalia Staliuniene
 
No 14 (2009) OPTIMIZATION BASED MODIFICATION OF BUSINESS GAME Abstract   PDF
Eugenijus Bagdonas, Irena Patasiene, Vytautas Skvernys, Martynas Patasius
 
Vol 17, No 2 (2012) ORGANIZATIONAL INFLUENCE ON EFFECTIVITY OF KNOWLEDGE APPLICATION BY KNOWLEDGE WORKERS: AN ATTENTION-BASED APPROACH Abstract   PDF
Michal Červenka
 
Vol 17, No 1 (2012) ORGANIZATIONS FROM A SYSTEM PERSPECTIVE Abstract   PDF
Ludmila Mládková
 
Vol 18, No 2 (2013) OVERCOMING PROBLEMS ASSOCIATED WITH UNCERTAINTY OF THE ENVIRONMENT BY USING FORESIGHT APPROACH Abstract   PDF
Joanna Ejdys
 
Vol 17, No 4 (2012) PASIENIO REGIONŲ VYSTYMOSI NETOLYGUMAI IR JŲ ĮTAKA ĮMONIŲ RODIKLIAMS Abstract   PDF
Rasa Norvaišienė, Aušrinė Lakštutienė
 
201 - 300 of 495 Items << < 1 2 3 4 5 > >> 


Print ISSN: 1822-6515
Online ISSN: 2029-9338